ildakup.jpg

Våra behandlingsmetoder


 

 

Akupunktur

Akupunktur är en flera tusen år gammal behandlingsform med nålar och är en del av den traditionella kinesiska medicinen. Behandlingen innebär att man stimulerar akupunkturpunkter med hjälp av sterila nålar.I dag finns flera olika sorters akupunktur som delvis baseras på olika teoretiska förklaringsmodeller. Avsikten med akupunkturbehandling enligt kinesisk medicin är att påverka energiflödet i kroppen; lösa upp energiblockeringar, leda överflöd av energi från vissa områden till områden med för litet energi. Målet är balans.

Elektroakupunktur

Elektroakupunktur är ett modernt behandlingssätt som går ut på att stimulera akupunkturnålarna med mycket svaga strömimpulser vilket upplevs som en behaglig känsla i muskulaturen. Behandlingens effekter kan förstärkas genom elektroakupunktur då den ökar cirkulationen i leder och muskler.

TENS

Transkutan Elektrisk NervStimulering (TENS) är en metod för smärtlindring som bygger på stimulering med svaga elektriska strömmar. Metoden används vid både akuta och långvariga smärttillstånd och både när smärtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud eller interna organ samt när den härstammar från nervsystemet. Metoden ger förbättrad sårläkning vid perifera cirkulationsrubbningar och är effektiv vid behandling av illamående.