Acupuncture.jpg

Akupunktur


Akupunktur är en gammal kinesisk behandlingmetod för att bota sjukdomar med hjälp av tunna engångsnålar. Syftet är att stimulera punkter på kroppen som återställer balansen och hälsan. Akupunktur har sina rötter i den kinesiska traditionella medicinen och är en av olika behandlingsmetoder som ingår i medicinen.

Idag finns det olika sorters akupunktur som delvis baserar sig på olika teoretiska förklaringsmodeller och under flera tusen år har utvecklats ur de traditionella tankarna inom kinesisk medicin. Den västerländska skolmedicinen förklarar akupunkturens effekter utifrån nervstimulering. Den traditionella kinesiska medicinen har ett mera filosofiskt närmande och ser kroppens reaktioner som balans respektive obalans i energiflödet.

Att bygga broar mellan dessa olika synsätt är intressant. Kinesiska läkare har försökt göra detta genom att jämföra västerländska diagnoser med de kinesiska. I Asien används dessa olika synsätt parallellt och kompletterar varandra i syfte att finna den bästa vården för individen. Sökandet efter hälsa kan ha olika vägar, men målet är gemensamt.